Fiind investit public in funcție în orașul Hamburg, domnul avocat Luedtke este deținătorul unui sigiliu oficial, care îi conferă capacitatea de a legaliza – întocmai unui notar – traducerile efectuate de dânsul. Traducerile legalizate efectuate de domnul avocat Luedtke sunt recunoscute de către toate autoritățile din Republica Federală Germania.
Legalizarea documentelor se efectuează numai după ce au fost vizionate documentele / înscrisurile originale.

Pentru efectuarea traducerilor vă rugăm să ne trimiteți documentele / înscrisurile prin posta. Pentru a urgenta aceasta procedură, ne puteți în avans un fișier PDF prin e-mail. Cu toate acestea, trebuie să prezentați documentele / înscrisurile originale cel mai târziu în momentul în care veniți după traduceri.